Místní knihovna v Dešné  

Ocenění

 

 

 LENKA PLIŠŤÁKOVÁ BYLA 30. 3. 2011 OCENĚNA 2. MÍSTEM V SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ KNIHOVNICI OKRESU ZLÍN

Ocenìní - Soutìž o nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Zlín Ocenìní - Soutìž o nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Zlín Ocenìní - Soutìž o nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Zlín

Za účasti zástupcù Zlínského kraje, Národní knihovny ČR a Krajské knihovny Františka Bartoše se letos poprvé v rámci semináře uskutečnilo vyhlášení výsledkù soutìže O nejlepší knihovnici/knihovníka okresu Zlín, které proběhlo 30. března 2011 ve Zlíně.

Vítěz vzešel z deseti nominovaných knihovnic a knihovníkù, které hodnotila výběrová komise složená z pěti profesionálních knihovnic krajské a městských knihoven okresu.
 
Výsledky:

  1. místo: Miroslav Častulík, Místní knihovna ve Vlachově Lhotě
  2. místo: Lenka Plišťáková, Místní knihovna v Dešné 
  3. místo: Bc. Táňa Urbaníková, Obecní knihovna v Bohuslavicích nad Vláží