Místní knihovna v Dešné  

Fotogalerie

Mikulášská nadílka a rozsvěcování stromečku - 7.12. 2019

Pohádka "Pták Ohnivák a liška Ryška"

    

Přišel také Mikuláš a naděloval.

   

   
     

Taky se zpívaly koledy při rozsvěcování stromečku. Děti hrály na flétnu a pan Mikl na kytaru.

 

Silvestrovský výlet na Oškerovy paseky v obci Dešná dne 31.12.2018

 

 
Letošní účast občanů ve věku od 4 do 64 let i přes nepřízeň počasí byla velká !!! Vycházka byla provázena dobrou náladou a společné zážitky zpříjemnily občanům poslední den roku 2018.
Po návratu jsme společně poseděli při opékání špekáčků a obecním ohňosroji na místním hřišti.

Mikulášská nadílka 8.12.2018

   

  
Děti si mohly vyrobit vánoční svícínek a namalovat perníkového čertíka. Předvedly Mikuláškovi jak umí zpívat a přednášet vánoční koledy.
Po nadílce nám svatý Mikuláš při zpěvu vánočních koled rozsvítil vánoční stromeček u obecního úřadu.Tříkrálová sbírka  -  6. 1. 2018

 

 
V roce 2018 se v naší obci vybralo na charitu 7 265,- Kč.  Poděkování patří všem občanům naší malebné vesničky!!

Mikulášská nadílka  a vánoční dílnička pro děti - 8.12. 2017
Rozsvěcování vánočního stromečku a výstava betlému -  9.12.2017


                   


Tříkrálová sbírka - 7. 1. 2017


V roce 2017 se v naší obci vybralo na charitu  7 972,- Kč

Rozsvěcování vánočního stromečku - pátek 2. 12. 2016

Mikulášská nadílka - pátek 9. 12. 2016


Výlet na Oškerový paseky - středa 29. 6. 2016Dětský den - sobota 4.6. 2016


Mikulášská nadílka - pátek 4. 12. 2015

  

 Výlet na přání - "Oškerovy paseky" - 25. 6. 2015

 

Dětský den na hřišti - 6. 6. 2015

 

     

 

Čtení mamince - 6. 5. 2015

 

"Klabáči v naší dědině" , dodržujeme zvyky a tradice - 4. 4. 2015

 

 

Velikonoční turnaj ve stolním tenise - 28. 3. 2015

 

Smažíme v knihovně - palačinky 25. 3. 2015

 

 

5. ročník Dešňenského koštu - 7. 3. 2015

 Bezpečný internet  - 25. 2. 2015

 

Projekt "Dětské hřiště"- 28. 1. 2015

 

 

15. březen 2014

 

4. ročník dešňanského koštu slivovice

 4.leden  2014

Tříkrálová sbírka v naší obci    

5. prosínec 2014

Mikulášská nadílka na obecním úřadě

Všechny děti, malé i ty větší se sešly  v pátek 5. prosince na OÚ. Děti navštívila družina  s Mikulášem, dvěma andìlky a třemi čerty. Děti se moc těšily, všechny byly sv. Mikulášem pochváleny, dostaly dárečky, zpívaly koledy, mohly si něco namalovat nebo vytvořit a navštívily také Místní knihovnu. Pro rodiče, děti i  příbuzné bylo připraveno pohoštění.

25. červen 2014

Výlet na "Oškerovy paseky 

Pro obohacení vědomostí z našeho regionu jsme se vydali na výlet na Oškerovy paseky, kde byla za druhé svìtové války fašisty vystřílena celá rodina. Děti se seznámily se zajímavými událostmi této těžké doby. Měly možnost si také prohlédnout stavení, ve kterém rodina bydlela.

Pod dohledem a při dodržení maximální bezpečnosti jsme si opekli špekáčky, posilnili se a zahráli si i pohybové hry. Unaveni, ale spokojeni jsme se vraceli v podveèer domù.Po cestě jsme našli ještě pár krásných hříbkù.

u památníku chutnalo nám  památník padlých chalupa u Oškerù chutnalo hry

7. červen 2014

Den dìtí a kácení máje

 

Prosluněná sobota patřila  hlavně našim dětem. Ale ani ostatní občané neměli v tento den o zábavu nouzi. Spojení všech generací vytvořilo nezapomenutelné zážitky pro všechny. Soutěže, jízda na koni, pohádkový les, fodbalový souboj tří generací, střílení ze vzduchovky nebo kurz první pomoci, to vše si mohly naše děti společně s rodiči a prarodiči vyzkoušet.

Nechybìla ani sladká odměna a občerstvení. Pro všechny uvařili naši šefkuchaři "dešněnský guláš". Program nám zpestřilo vystoupení mažoretek ze Slušovic, které poprve tancovaly na travnatém porostu, ale určitì né naposledy. S velkým napětím jsme sledovali seskok tří parašutistù  a kácení máje. Ze dřeva byl postaven táborák, při kterém jsme si za doprovodu p. Mlícha na klávesy zaspívali známé písničky.

Již tradièní akce se zdařila i díky nádhernému letnímu počasí!!

pøíprava vrcholí mažoretky se moc líbyly všem kurz první pomoci

 co jsme našli v  všichni se bavili sluníèko nám pøálo

zpívali všichni

 

 4. ročník Dešňanského kuštu slivovice

březen 2014

 

V sobotu se sešel opravdu hojný počet obèanú v kulturní místnosti obecního úøadu proto, aby ochutnali valašský mok, který je vypálen z výpìstkù místních zahrádkáøù. Letos obèané donesli opravdu rekordní poèet vzorkù, a to 21. Koštovalo se, ochutnávalo,debatovalo, povídalo a hodnotilo. Do hodnotíci komise usedlo 12 opravdu zkušených porodcù. Každému chutnal jiný vzorek, ale o vítìzi nebylo pochyb.

První místo si zasloužil  Jiøí Èechmánek.

Letos se poprve pochlubily naše hospodyòky i s výrobky se zelí a jinými místními specialitami.

Nechybìlo ani pohoštìní - tlaèenka, jitrnice, klobásky, škvarky, búèek apod. A to proto, aby se mohlo mezi jednotlivými vzorky slivovice zajídat a tak objektivnì hodnotit.Všichni byli spokojení, o èemž svìdèí i to, že se hodovalo a bavilo do pozdních veèerních hodin.

  

 

 

 

 

 

 

Mikuláš přišel letos v 17.00  - 5. prosince 2014

za chvíli přijde Mikuláš dočkali jsme se

nikdo nechyběl každý něco dostal

 zpívaly se koledy čerti strašní, ale hodní

 

6.prosinec 2013 

 V tento den se vypravil svatý Mikuláš se svou družinou tentokrát do domovù našich dìtièek. Dìti se moc tìšíly a na svatého Mikuláše byly opravdu připravené. Zpívaly koledy, přednášely vánoční básně a modlily se. Ikdyž jsou všechny děti moc hodné, přece jen slibovaly, že se v příštím roce polepší a budou mamince a tatínkovi pomáhat!

"Čerte, Čerte, Čertiku, nesahej nám na kliku!"

 

 

1. červen 2013

Oslava Dne dìtí a kácení máje na místním hřišti

 Již tradiènì se v naší obci oslavoval svátek dětí společně s kácením máje. Děti si mohly zasoutěžit a procvičit si rùzné dovednosti - jako je šplh na laně, házení míčku do koše, střelba ze vzduchovky, chùze terénem se zavázanýma očima, jízda na koni, skákání v pytli nebo hru zvanou "petang". Překvapením pro děti byl simulovaný zásah policejního sboru Vizovice s předvedením rùzných druhù  zbraní a ochranných pomùcek policie.  Dále jsme viděli seskok parašutistù na cíl a proběhl již tradičnì fotbalový zápas - ženatí proti svobodným. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, zabijačka, špekáčky, sladkosti a bombony pro děti.

Ke spokojenosti všech zùčastněných hrál na klávesy po celý večer p. Mlích. Zábava probíhala do pozdních hodin a opět sblížila všechny spoluobčany .

Na další akci se již těšíme!!!!

  

 

 6.prosinec 2013 

 V tento den se vypravil svatý Mikuláš se svou družinou tentokrát do domovù našich dìtièek. Dìti se moc tìšíly a na svatého Mikuláše byly opravdu připravené. Zpívaly koledy, přednášely vánoční básně a modlily se. Ikdyž jsou všechny děti moc hodné, přece jen slibovaly, že se v příštím roce polepší a budou mamince a tatínkovi pomáhat!

"Čerte, Čerte, Čertiku, nesahej nám na kliku!"

 

1. červen 2013

Oslava Dne dìtí a kácení máje na místním hřišti

 Již tradiènì se v naší obci oslavoval svátek dětí společně s kácením máje. Děti si mohly zasoutěžit a procvičit si rùzné dovednosti - jako je šplh na laně, házení míčku do koše, střelba ze vzduchovky, chùze terénem se zavázanýma očima, jízda na koni, skákání v pytli nebo hru zvanou "petang". Překvapením pro děti byl simulovaný zásah policejního sboru Vizovice s předvedením rùzných druhù  zbraní a ochranných pomùcek policie.  Dále jsme viděli seskok parašutistù na cíl a proběhl již tradičnì fotbalový zápas - ženatí proti svobodným. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, zabijačka, špekáčky, sladkosti a bombony pro děti.

Ke spokojenosti všech zùčastněných hrál na klávesy po celý večer p. Mlích. Zábava probíhala do pozdních hodin a opět sblížila všechny spoluobčany .

Na další akci se již těšíme!!!!

  

6.prosinec 2013

 

 

 

 

Den dětí 1.červen 2013

Mikuláš 7. prosince 2012

     

Slavnostní otevření víceúčelové budovy 24. 9. 2011

     

MÍSTNÍ KNIHOVNA

Budova obecního úøadu a místní knihovny Budova obecního úøadu a místní knihovny

 Dìtský koutek Kuchyòský kout v knihovnì

 MIKULÁŠ  2. 12. 2011

dìti se letos zase tìšily ....   

TVOŘENÍ S DĚTMI  2010/2011

Tvoøení s dìtmi - podzimníèci 2010Tvoøení s dìtmi - koláže 2010

Tvoøení s dìtmi - velikonoèní slepièky 2011 Tvoøení s dìtmi - velikonoèní slepièky 2011

záložka do knížky skákací míèky

2. ROČNÍK KOŠTU PÁLENEK 2011        3. ročník Dešňanského koštu 2012

Kost pálenek 2011  Po dobré slivovièce všem chutnalo..

 

BESEDA SE SPISOVATELKOU STANISLAVOU NOPOVOU 2011

Beseda se Stanislavou Nopovou 2011

MIKULÁŠ  2010

Mikuláš 2010 

 Mikuláš 2010 Mikuláš 2010

 Mikuláš 2010 Mikuláš2010

 

DĚTSKÝ DEN 2010

Den dìtí 2010 Den dìtí 2010

Den dìtí 2010 Den dìtí 2010

Den dìtí 2010 Den dìtí 2010

 

DĚTSKÝ DEN  4.6. 2011

Dìtský den 4.6.2011 Dìtský den 4.6. 2011

Dìtský den 4.6. 2011 Dìtský den - seskok parašutistù

Dìtský den 2011  

 Dìtský den 2011 - ve svìtì indiánù

 VÍCEÚÈELOVÁ  BUDOVA  24. 9. 2011

víceúèelová budova na místním høišti

setkání obèanù

hry dìtí

hudební doprovod

DĚTSKÝ DEN 2009

 

Dìtský den 2009  Dìtský den 2009

Dìtský den 2009  Dìtský den 2009

 Dìtský den 2009 

MIKULÁŠ 2009

Mikuláš 2009 Mikuláš 2009  

 Mikuláš 2009 Mikuláš 2009

Mikuláš 2009

 TVOŘENÍ S DĚTMI 2009

 Tvoøení 2009 Tvoøení 2009

Tvoøení 2009 Tvoøení 2009

Tvoøení 2009 Tvoøení 2009

Tvoøení 2009 Tvoøení 2009

 

 

  UloľitUloľitUloľitUloľitUloľitUloľitUloľitUloľit